McCreevy ongeduldig over Europees betalingssysteem

LUXEMBURG (tijd) - Charlie McCreevy, het Europees commissielid voor de Interne Markt, wil voor het einde van het jaar voorstellen op tafel hebben over een pan-Europees betalingssysteem. Betalingen moeten in heel Europa even vlot kunnen verlopen als nu het geval is met binnenlandse betalingen. McCreevy zegde dat tijdens een toespraak voor een bankiersconferentie in Luxemburg.