Advertentie
Advertentie

Mecaniver verhoogt dividend

BRUSSEL (tijd) - Mecaniver sloot het boekjaar 1989 af met een nettowinst na belastingen van 522,3 miljoen fr. tegenover 393,7 miljoen fr. over vorig boekjaar of een stijging met 33 procent. Na toevoeging van de overgedragen winst van de voorgaande boekjaren (1.108,3 miljoen fr.) is een bedrag van 1.630,7 miljoen fr. voor bestemming beschikbaar. Hiervan wordt 353,8 miljoen fr. aangewend voor een brutodividend van 200 fr. aan de 1.769.210 aandelen, terwijl het saldo van 1.276,9 miljoen fr. naar volgend boekjaar overgedragen wordt.