Advertentie
Advertentie

Mechelaars beginnen aan eigen strategisch plan

LIJKT DE ligging van Mechelen tussen Antwerpen en Brussel gunstig, zij is ook verscheurend. De invloed van beide ekonomische centra op het arrondissement Mechelen is zo sterk, oordeelt de GOM-Antwerpen, "dat het zijn eigen lot niet geheel in handen heeft. Het feit dat hier twee verschillende polen spelen, maakt een eigen profilering des te moeilijker.' Een gekoördineerde visie op de toekomstige ontwikkeling van het arrondissement bestaat dan ook niet. Maar een aantal verantwoordelijken uit het sociaal-ekonomische leven is daar nu toch aan beginnen werken. De Mechelaars willen hun eigen strategisch plan.