Advertentie
Advertentie

Mechelen botst tegen de grenzen van zijn mogelijkheden aan

ZO LEER JE uit de "Ekonomische situering van het arrondissement Mechelen'. Het initiatief tot deze studie werd genomen door de Kamer voor Handel en Nijverheid. De zetel Mechelen van de Nationale Bank zocht cijfers bijeen en gebruikte daartoe o.m. gegevens die de GOM-Antwerpen verzameld had en syntetizeerde de meningen van een dertigtal verantwoordelijken uit het sociaal-ekonomische leven van de regio.