Advertentie
Advertentie

Mechelen veroordeeld voor parkeerbonnen

(belga) - De vrederechter in Mechelen heeft de stad Mechelen veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten in een zaak die het stadsbestuur had ingesteld tegen twee automobilisten die hun parkeerbonnen niet hadden betaald. Konkreet heeft deze uitspraak tot gevolg dat de duizenden automobilisten die de jongste jaren weigerden een parkeerbon te betalen, ontsnappen aan de opgelegde retributieboete. Voor de stad Mechelen komt dat neer op een verlies van enkele miljoenen franken voor de stadskas. In Mechelen stelt de politie geen proces verbaal op tegen autobestuurders die parkeren zonder de meter te spijzen. De stad heeft daarvoor parkeerwachters. Volgens de vrederechter is de Mechelse parkeerwachter een ambtenaar van de stad zonder politionele bevoegdheid. De parkeerbonnen die hij uitschrijft voor het innen van een parkeerretributie hebben dus enkel een burgerlijk- en geen strafrechterlijk karakter. Zo ook dus de vorderingen die de stad instelt tegen niet-betalers van de parkeerbonnen, aldus de rechter.