Media joint venture van Generale kan niet zonder rol voor GBL

Media is tot nog toe niet één van de grote strategielijnen geweest van de Generale. De groep beschikt wel reeds over een aantal participaties op dat vlak, maar die zijn vrijwel allemaal ondergebracht in Tractebel. De Generale heeft na de recente herschikkingen nog steeds het leiderschap in de aandeelhoudersstruktuur van Tractebel, maar is zeker geen alleenheerser. GBL zit de holding vrij kort op de hielen en zoals bekend is media en kommunikatie wel degelijk één van de drie strategielijnen die GBL ontwikkelt. Een en ander doet natuurlijk vragen rijzen rond het kennelijk omvangrijke mediaprojekt dat Robert Maxwell, op uitnodiging van de holding, met de Generale wil gaan uitvoeren.