Medisch onderzoek werknemers soms verplicht

Bepaalde functies en jobs vereisen een goede medische controle van de werknemer. Maar het medisch toezicht in een arbeidsrelatie is streng gereglementeerd. Zo krijgt de werkgever alleen te horen of de werknemer al dan niet geschikt is voor een bepaalde functie. Hij heeft geen recht op bijkomende informatie en mag zelf geen initiatieven nemen. Het geheel van taken en verantwoordelijkheden rust op de schouders van de interne of externe preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.