Meer aandacht voor zorg, ICT en administratieve werking basisscholen

(tijd) - Meer middelen voor administratieve ondersteuning, zorg en informatie- en communicatietechnologieen (ICT) in het basisonderwijs. Het is een van de krachtlijnen van het ontwerpdecreet over de hertekening van het basisonderwijs dat het Vlaams Parlement gisteren goedkeurde.