Meer controles opnaleving Rosetta-plan

(tijd) - De Sociale Inspectie kreeg de opdracht meer controles uit te voeren op de naleving van de Rosetta-verplichtingen door bedrijven. Het Rosetta-plan, dat jongere werkzoekenden aan een baan moet helpen, slabakt sinds een jaar. Het kabinet van Laurette Onkelinx (PS), de federale minister van Arbeid, haalt de economische terugval als reden aan, maar vermoedt eveneens een zekere laksheid bij bedrijven. Onkelinx is van plan daartegen op te treden. Vooral vijf probleemsectoren worden geviseerd.