Meer dan alleen maar bloed en tranen

(tijd) - De Antwerpse kathedraal neemt deze herfst een centrale plaats in in het tentoonstellingsaanbod: de expo 'Vlaanderen en Castilla y Léon. Op de drempel van Europa' moet een nieuw, positiever licht werpen op de socio-culturele relaties die beide regio's in de 15e en 16e eeuw onderhielden.Onze geschiedenisboekjes wisten het haarfijn uit te leggen: de Spaanse overheersing in onze gewesten in de 15e en 16e eeuw was er een van bloed en tranen, van onderdrukking en Inquisitie. Alva was een beul, Egmont en Hoorn martelaars en helden. Dergelijk soort geschiedschrijving stamt nog uit de 19e eeuw, toen de opkomende moderne naties behoefte hadden aan nationalistische mythevorming om hun eigen identiteit op te bouwen en te versterken. Vlaanderen kreeg zijn Guldensporenslag, Frankrijk zijn Jeanne d'Arc en dies meer.