Advertentie
Advertentie

Meer dan helft van huishoudelijk afval in Vlaanderen wordt selectief ingezameld

BRUSSEL (tijd) - De Vlamingen produceerden vorig jaar opnieuw meer huishoudelijk afval. Voor het eerst is meer dan de helft daarvan selectief opgehaald. Alles wijst erop dat de doelstelling het restafval dat wordt verbrand of gestort in 2006 te beperken tot 150 kilo per inwoner, zal worden gehaald, al zullen sommige gemeenten nog een grote inspanning moeten doen.OVAM greep gisteren de persconferentie van minister Kelchtermans aan om de gegevens over het huishoudelijk afval voor 1997 bekend te maken.