Meer dan jaar na eerste behandeling

Ministerraad stuurt ontwerp bescherming persoonsgegevens naar de Kamer