'Meer dan zeven op tien was niet haalbaar'

Het concept was schitterend. Maar met de uitvoering en de communicatie is een en ander mis gelopen, erkent de geestelijke vader van de Copernicushervorming van de federale ambtenarij. Door de weerstand van de PS en Ecolo, gecombineerd met het hardnekkige verzet van de socialistische vakbond, moesten 'sommige teksten een beetje verdraaid worden'. Volgens Van den Bossche gaat het om 'misplaatste achterhoedegevechten'. 'De kernvraag is of men zijn administratie vertrouwt. Ik vertrouw iedereen, tot blijkt dat iemand niet te vertrouwen is. Dan geef ik hem de dood met de kogel. Maar mijn ervaring leert dat dat zelden nodig is.'