Advertentie
Advertentie

Meer EU-geld voor sociale omschakeling Oost-Europa

BRUSSEL (tijd) - De EU-ministers van Arbeid en Sociale Zaken willen meer geld beschikbaar stellen voor de sociale omschakeling van Oost- en Centraal-Europa. Een deel van de niet benutte Phare-gelden zou daarvoor gebruikt kunnen worden. Een aantal lidstaten, waaronder België, werkt via vormingsstages al hard mee aan de sociale gelijkschakeling van het vroegere Oostblok. De EU-ministers van Arbeid en Tewerkstelling ontvingen gisteren hun collega's uit centraal- en Oost-Europa en Cyprus. Deze elf landen zijn druk bezig hun toetreding tot de Europese Unie voor te bereiden. De Vijftien namen gisteren de tijd de concrete moeilijkheden op sociaal vlak van de elf onder de loep te nemen.