Advertentie
Advertentie

Meer internetspeurdersnodig in strijd tegen kinderporno

(tijd) - De senaatscommissie Binnenlandse Zaken stelt in haar eindrapport over kinderpornografie op het internet dat er snel werk moet worden gemaakt van de uitbouw van de Federal Computer Crime Unit. Ze vraagt daartoe dat het personeelsbestand snel van 12 tot het vastgelegd aantal van 28 personeelsleden wordt opgetrokken en dat er werkingsmiddelen voor de Computer Crime Unit komen.De commissie vraagt in haar aanbevelingen een betere samenwerking tussen Interpol, Europol en de Russische en Amerikaanse politiediensten. Een centrale databank moet alle fotos van daders en slachtoffers van pedofiele misdrijven herbergen. Er moet tevens een verstrenging komen van de ethiek van internetproviders.De commissie vraagt Child Focus een samenwerkingsakkoord met het federale parket af te sluiten. Aan MAPI (Movement Against Pedophilia on Internet), met zetel in de universiteit van Namen, wordt gevraagd te zorgen voor de continue vorming van de burgerverenigingen. Deze verenigingen moeten een wettelijk kader krijgen. Volgens de commissie moeten zo problemen vermeden worden zoals diegene die van de werkgroep Morkhoven. De commissie kent het gerecht het monopolie toe om onderzoek te voeren naar het bestaan van pedopornografisch materiaal op het net. Voor burgerorganisaties is volgens de commissie vooral een preventieve en informatietaak weggelegd.