Advertentie
Advertentie

Meer Japanse bedrijven met betalingsproblemen

(tijd) - Het aantal Japanse ondernemingen met betalingsproblemen is in februari met 5,4 procent toegenomen ten opzichte van een jaar geleden, maar de schuldenlast die deze insolvente bedrijven achterlaten, is afgenomen. Dit blijkt uit een zopas gepubliceerd overzicht van Teikoku Data Bank. Met de toename van 5,4 procent zijn er 1.113 bedrijven die hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen nakomen. In januari was dit aantal voor de eerste keer in 12 maanden onder de 1.000 terecht gekomen. Nu is deze grens weer overschreden. Maar de schuldenlast van de insolvente bedrijven in februari is gedaald met 2,9 procent ten opzichte van een jaar geleden tot 443,66 miljard yen. Tegen de achtergrond van een aanhoudende ekonomische stagnatie heeft de Japanse centrale bank op 4 februari jongstleden het disconto verlaagd met 0,25 procentpunten tot 2,50 procent, waarmee een historisch laagtepunt werd bereikt. Dit besluit was volgens Teikoku Data Bank bedoeld om de rentelast van het bedrijfsleven te verlichten en zo de bedrijfswinsten te helpen opkrikken. Daar tegenover staat de plotselinge scherpe koersstijging van de yen tegenover de dollar, die het herstel van de financiële resultaten van het Japanse bedrijfsleven kan vertragen, aldus Teikoku Data Bank.