Advertentie
Advertentie

Meer Japanse interesse voor de geldmarkt

(tijd) - Op 20 februari vervallen voor zo'n 2,2 biljoen yen aan tienjarige Japanse overheidsobligaties. Gezien de huidige omgekeerde rentestruktuur, waarbij de korte-termijnrente hoger is dan de lange- termijnrente, verwachten de meeste waarnemers dat de vrijgekomen gelden goeddeels in kortlopende beleggingsinstrumenten zullen geïnvesteerd worden.