Meer jobs en werklozen

(tijd/bloomberg) - Naar verwachting is het aantal jobs in de VS in mei voor de tweede opeenvolgende maand gestegen. Na de 43.000 nieuwe werkplaatsen die in april gecreëerd werden, kwamen er in mei nog eens 68.000 bij, zo verwachten de 62 economen die daarover door Bloomberg ondervraagd werden, gemiddeld. Maar omdat het aantal werkwilligen nog sneller steeg, ging het werkloosheidspeil naar verwachting de voorbije maand licht omhoog tot 6,1 procent, tegen 6 procent een maand eerder.Het ministerie van Arbeid maakt de cijfers om 14u.30 onze tijd bekend. De cijfers van het totaal aantal jobs worden opgesteld op basis van de gegevens die door de bedrijven worden geleverd, terwijl de werkloosheidsstatistieken opgesteld worden op basis van de gegevens van de gezinnen.Tussen augustus vorig jaar en maart dit jaar daalde het aantal jobs gedurende acht opeenvolgende maanden. Het is sinds maart 2001 geleden dat er nog twee opeenvolgende maanden met stijgend jobaantal te melden waren. Als de werkloosheidsgraad stijgt tot 6,1 procent, komt die daarmee terecht op het hoogste peil sinds juli 1994.Verscheidene bedrijven, zoals Home Depot of BorgWarner, lieten de voorbije weken weten dat zij werknemers aanwerven. Maar dat gebeurt nog altijd erg voorzichtig, omdat de meeste bedrijven eerst duidelijker tekenen willen zien dat de economie aan een echt herstel toe is. De werkloosheidscijfers worden door economen nauwlettend in het oog gehouden, omdat de situatie op de arbeidsmarkt bepaalt of de consumenten geld zullen blijven uitgeven of niet. GVL