Meer jobs

(tijd) - Het aantal arbeidsplaatsen in de VS nam in juli wel toe, maar niet voldoende om het werkloosheidscijfer te doen dalen, zo vermoeden de 58 economen die hun schattingen daarover bij Bloomberg indienden. Gemiddeld rekenen zij op een toename van het aantal jobs met 60.000, wat evenveel zou zijn als in mei (+24.000) en juni (+36.000) samen. Maar het werkloosheidscijfer zou onveranderd blijven op 5,9 procent. Vandaag om 14.30 uur maakt het VS-ministerie van Arbeid het werkloosheidscijfer bekend. Als de voorspellingen uitkomen, zou het de derde opeenvolgende maand zijn dat er nieuwe jobs bijkomen in de Amerikaanse economie.De lichte stijging zou er immers op wijzen dat de economie er wel beter aan toe is, maar dat het herstel nog erg kwetsbaar blijft. Het werkloosheidscijfer van 5,9 procent blijft in de buurt van de 6 procent van april, het hoogste cijfer sinds 7,5 jaar. Ook de voorbije week kondigden enkele bedrijven aan dat zij jobs zullen schrappen. En het cijfer van de wekelijkse werkloosheidsaanvragen gisteren, duidde er eveneens op dat de arbeidsmarkt zwak blijft. Terwijl er tot vorige maand nog op gerekend werd dat de werkloosheidsgraad vanaf deze maand of september zou beginnen dalen, is die hoop nu verschoven naar oktober of november.Economen merken op dat bedrijfsleiders pas mensen aanwerven, als zij ervan overtuigd zijn dat het met de Amerikaanse economie de goede kant opgaat en als zij echt geen andere keuze meer hebben. Dat laatste punt lijkt hoe dan ook bij steeds meer bedrijven dichterbij te komen, stellen zij. GVL