Meer kontrole op Tokiose aandelenhandel

De beurs van Tokio zal het systeem verscherpen waarmee de aandelenkoersen en de omzetten worden gekontroleerd. Er komt een nieuw komitee als link tussen de verschillende departementen die momenteel toezicht op de handel in aandelen en obligaties uitoefenen. Er worden tevens zwaardere straffen overwogen voor makelaarshuizen die zich aan frauduleuze praktijken bezondigen. Eén van de maatregelen zou bestaan uit het fors optrekken van de maximum boete die momenteel vijf miljoen yen bedraagt. Ook van overheidwege wil men in Japan de kansen op frauden gaan verkleinen. Yasushi Mieno, gouverneur van de centrale bank, zei tijdens een perskonferentie dat de mogelijkheden onderzocht worden om de financiële instellingen strenger te gaan kontroleren. Ook de Japanse minister van financiën Ryutaro Hashimoto heeft te kennen gegeven een strenger oog op de Japanse kapitaalmarkten te zullen gaan houden. Hij legde tegeniver het parlement uit dat het tijd is om het beleggersvertrouwen in de aandelenmarkt van Tokio te herwinnen. De beurs van Tokio kwam recent in een slecht daglicht te staan toen een aantal malafide praktijken van grote makelaarshuizen aan het licht kwamen.