Meer personal computers voor Oostblok

(tijd) - De COCOM, het orgaan waarin de NATO-landen samen met Japan en Australië bepalen welke exportbeperkingen om veiligheidsredenen noodzakelijk zijn in de handel met het Oostblok en de Volksrepubliek China, heeft besloten weer een aantal soorten personal computers vrij te geven voor uitvoer. Het betreft hier standaard PC's die uitgerust zijn met mikroprocessoren van het type Intel 80286 of Motorola 68000 (met een klokfrekwentie tot 16 MHz), waarvoor voortaan dus geen exportvergunning meer hoeft aangevraagd te worden.