Advertentie
Advertentie

Meer reklame voor leuke dingen en huizen

Vorig jaar zijn de reklame-investeringen voor de "leuke dingen des levens' (auto, toerisme, vrije tijd, TV en hifi) en voor alles wat met huizen te maken heeft, sterk gestegen ten opzichte van 1987. De reklame-investeringen van de grote distributie zijn daarentegen gedaald met 15 %. De totale investeringen stegen in 1988 met 10,01 %. Dat blijkt uit cijfers van de Advertising Audit Service.