Meer soepelheid voor VS-banken?

(reuter/tijd) - De resultaten van de Amerikaanse banken zullen in 1990 niet goed zijn. De provisies voor risicovolle vastgoedleningen wegen door op de financiële resultaten. De bezorgdheid om het konkurrentievermogen van de Amerikaanse banken is nu doorgedrongen tot het hoogste niveau. De Amerikaanse schatkist denkt na om de beperkingen die nu doorwegen op de financiële instellingen te versoepelen en de banken terug meer armslag te geven.