Meer steun voor kleine boeren

(tijd) - Buiten de bijkomende steun aan de plattelandsontwikkeling die de Europese Gemeenschap via de verhoogde struktuurfondsen wil toekennen, heeft de Europese kommissie thans een specifieke aktie voorgesteld ten gunste van de producenten die biezonder getroffen worden door de hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.