Meer struktuur in onderzoek Vlaamse arbeidsmarkt

BRUSSEL (tijd) - Het onderzoek over de Vlaamse arbeidsmarkt zal voortaan meer gestruktureerd verlopen. Dit is althans de taak van VIONA, het Vlaams interuniversitair onderzoeks netwerk arbeidsmarktrapportering. VIONA bestaat uit een 'steunpunt werkgelegenheid', een 'stuurgroep strategisch arbeidsmarktonderzoek' en een 'interuniversitaire begeleidingsgroep'.