Advertentie
Advertentie

Meer vrouwen op lijsten

(tijd) - Premier Jean-Luc Dehaene heeft gisteren met zijn vice-premiers een akkoord gesloten over de aanwezigheid van vrouwen op verkiezingslijsten. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen moet een kwart van de lijst bestaan uit vrouwen. Voor de verkiezingen van het federale parlement en de raden in 1995 gelden geen regels. Vanaf 1 juni 1996 moeten ook voor de parlementsverkiezingen de lijsten een kwart vrouwen bevatten. Na 1 januari 1999 mag een geslacht bij eender welke verkiezing nog slechts maximaal twee derde van de plaatsen op de lijst innemen. Een partij behoudt wel de mogelijkheid om een lijst met uitsluitend mannen of vrouwen in te dienen, maar dan moet een derde van de lijst blanco blijven.