Meer winst bij Vaderlande Industries

(reuter) - Het Nederlandse bedrijf Vaderlande Industries, dat aktief is in de sektor van transportsystemen en produktie-automatizering, heeft in het afgelopen boekjaar 1988-89 zijn bedrijfswinst verhoogd van 9,1 tot 12,9 miljoen gulden. De netto-omzet vermeerderde met 40% tot 8,0 miljoen gulden op een verkoop die met 125 miljoen gulden hoger lag. Vaderlande Industries ontstond na de MBO van 1988 in Rapistan Lande.