Meer winst en abonnees voor Teveoost

In 1987 haalde Teveoost, de interkommunale maatschappij voor teledistributie in Oost-Vlaanderen, op een balanstotaal van 1.581,1 miljoen fr. een winst van 238,8 miljoen fr. ten aanzien van 193,3 miljoen fr. in 1986.