Meer winst voor Amgold

(tijd) - De nettowinst van het Zuidafrikaanse Anglo American Goild Investment Company Limited (Amgold) steeg over de eerste zes maanden van het jaar met ongeveer 19 procent tot 119,9 miljoen zaïre. De winst per aandeel nam toe van 4,60 tot 4,97 rand. Het interimdividend wordt verhoogd van 4 tot 4,75 rand per aandeel. Belgische houders van de certifikaten aan toonder, uitgegeven door Sogès-Fiducem met waarborg van de BBL, kunnen vanaf 11 december koepon nr. 40 aanbieden bij de BBL.