Meerderheid Brussels Parlement tracht klip Lambermont te omzeilen

(tijd) - De Brusselse meerderheid probeert te vermijden dat het Lambermont-bis-akkoord in het Brussels Parlement leidt tot een vertrouwensstemming over de regering. Dat bleek gisteren toen de minister-president, François-Xavier de Donnéa, het communautair akkoord aan het Brussels Parlement meedeelde. Vooral de CVP, maar ook het FDF en de VU zitten in een moeilijk parket. Ze zitten in de Brusselse regering, maar kanten zich tegen het Lambermont-bis-akkoord.