Advertentie
Advertentie

Meerderheid en PRL bijna eens over EU-stemrecht

(tijd) - Het is zo goed als zeker dat de meerderheidspartijen en de PRL na de zomervakantie een open grondwetsherziening goedkeuren die in twee fases stemrecht toekent aan EU-burgers en niet-Europeanen. CVP-voorzitter Van Peel bezweert dat de door Vlaams minister Grouwels geëiste garanties voor de aanwezigheid van de Vlamingen in de Brusselse politieke instellingen niet vergeten zijn. Maar dat thema komt beter aan bod tijdens de communautaire overlegronde van 1999.Wee de CVP'er die Dehaene boos krijgt. Dat ondervond maandag ook Vlaams minister voor Brusselse Aangelegenheden Brigitte Grouwels tijdens het partijbureau van de CVP. Zij had zondag verklaard dat het EU-stemrecht er enkel kan komen als er eerst waarborgen waren gegeven voor de politieke vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen. Als dat niet lukte, moest men beide onderwerpen maar doorschuiven naar de communautaire dialoog die er na de parlementsverkiezingen van volgend jaar zo goed als zeker komt. Grouwels zat daarmee feitelijk op dezelfde lijn als de Vlaamse oppositiepartijen VLD en VU. Meteen doorkruiste ze de strategie van premier Dehaene en CVP-voorzitter Van Peel. Die zijn tot de conclusie gekomen dat het koppelen van de Vlaamse eisen aan het EU-stemrecht alleen maar tot communautair opbod kan leiden.