Advertentie
Advertentie

Meerderheid en PRL/FDF bereiken akkoord over EU-stemrecht

(tijd) - PRL/FDF en de meerderheid hebben een akkoord over de versoepeling van de naturalisatieprocedure. Maar zowel de CVP als de PRL eisen de zege op. Terwijl de CVP zegt dat de PRL op al haar eisen is ingegaan, stelt PRL-voorzitter Louis Michel dat de CVP blij werd gemaakt met een dode mus. Met het vergelijk ligt de tweederde meerderheid in het verschiet die nodig is om het gemeentelijk stemrecht voor onderdanen uit andere EU-lidstaten te kunnen invoeren.Die invoering eist een wijziging van de grondwet. PRL/FDF hadden eerder laten weten de vereiste tweederde meerderheid te willen leveren op voorwaarde dat twee eisen werden ingewilligd: Belgen in het buitenland moesten stemrecht krijgen en de naturalisatieprocedure moest versoepeld worden. De eerste voorwaarde vormde voor de meerderheid geen probleem. Niet het minst omdat het stemrecht voor Belgen in het buitenland expliciet in het regeerakkoord van de huidige coalitie staat. Met de soepelere naturalisatie had de meerderheid in beginsel ook al geen problemen. Maar de CVP maakte wel bezwaren tegen de mate waarin de PRL de procedure wilde versoepelen. Volgens de PRL zou iedereen die vijf jaar in ons land verblijft tot Belg moeten kunnen worden genaturaliseerd als hij maar een plechtige verklaring ondertekent waarin hij zijn gehechtheid aan België en de Belgische wetten onderschrijft. De CVP vond dit te ver gaan. Voor die partij diende de kandidaat-Belg ten minste ook een vragenlijst in te vullen waarin gepeild werd naar de integratiewil. Maar die vragenlijst was voor de PRL van het goede te veel.