Meerderheid ouders is niet tevreden over taalonderricht

(tijd) - Slechts 14 procent van de ouders is tevreden over het taalonderricht dat hun kinderen op school krijgen. De meeste ouders zijn van mening dat vreemde talen al op veel vroegere leeftijd moeten worden aangeleerd en ze vinden dat de lesgevers niet genoeg de aan te leren taal beheersen. Dat blijkt uit een steekproef van Tweetaligheid in Beweging (Tibem) bij 700 Vlaamse, Waalse en Brusselse ouders.