Advertentie
Advertentie

Meerderheid ruziet over verlaging notariskosten

(tijd) - SP en CVP zijn het oneens over een verlaging van de notariskosten bij aankoop van bescheiden woningen. Dat bleek gisteren in de kamercommissie-Justitie bij de bespreking van het wetsontwerp ter hervorming van het notarisambt. Deze namiddag wordt over dat ontwerp gestemd. Voordien wordt wellicht in extremis gepoogd de violen op mekaar af te stemmen.Minister van Justitie Tony van Parys verdedigde dinsdag in de commissie aanvankelijk de stelling dat de kwestie van de verlaging van de notariskosten voor bescheiden woningen geregeld moest worden in een apart wetsontwerp. Hij kreeg tegenwind van de SP-commissieleden Landuyt en Vande Lanotte, die beweerden dat de kwestie bij amendement op het ontwerp ter hervorming van het notarisambt moest geregeld worden. Om hun stelling te staven, zwaaiden ze met de notulen van de ministerraden van 28 juli 1995 en 18 juli 1997.