Meerderheidspartijen akkoord over hervorming kiesprocedure

(tijd) - Minister van binnenlandse zaken Johan Vande Lanotte zal voorstellen moeten indienen in de regering over de wijziging van een aantal kiesregels en de invoering van het gemeentelijk referendum. In de meerderheid is daarover een akkoord bereikt. Premier Dehaene heeft zich intussen uitgesproken tegen afschaffing van de stemplicht.Het principieel akkoord dat de afgelopen dagen werd bereikt, slaat op wijzigingen die nog tijdens de lopende legislatuur kunnen doorgevoerd worden met eenvoudige wetswijzigingen. De kwestie van de stemplicht en eventuele kiesdrempels is doorgeschoven naar de volgende legislatuur omdat de grondwet moet gewijzigd worden, maar ook omdat daarover geen eensgezindheid bestaat binnen de meerderheid.