Meerderheidspartijen houden aan dubbel kwaliteitszorgdecreet vast

BRUSSEL (tijd) - De gezondheidssector en de welzijnssector in Vlaanderen krijgen elk hun kwaliteitszorgdecreet. Een voorstel van de oppositie om één decreet over de kwaliteitszorg in de hele persoonsgebonden sector te maken, werd woensdag in de commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement door de meerderheid afgewezen. CVP en SP zijn wel van plan beide teksten beter op elkaar af te stemmen.Om onze ziekenhuizen, bejaardenhuizen en gehandicapteninstellingen ertoe aan te zetten de best mogelijke kwaliteit te bieden, wil de Vlaamse regering een decretaal kader voor de kwaliteitszorg creëren. Minister van Gezondheidsbeleid Wivina Demeester, die bevoegd is voor in hoofdzaak de ziekenhuizen, diende vóór het zomerreces een ontwerpdecreet over 'de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsinstellingen in'. Over vijf jaar zal de erkenning van de instellingen mede afhankelijk zijn van het kwaliteitsbeleid dat zij voeren.