Meerderheidspartijen voor snelle verlaging van roerende voorheffing

BRUSSEL (belga) - Vertegenwoordigers van verscheidene meerderheidsfrakties hebben gisteren in de Kamer er bij de regering op aangedrongen snel werk te maken van een wetsontwerp tot verlaging van de roerende voorheffing. Minister Maystadt van financiën antwoordde dat daarvan werk wordt gemaakt. Er moeten nog twee knopen worden doorgehakt, m.n. het dekkingsplan en het dividend.