Advertentie
Advertentie

Meerwaarden stuwen nettowinst Federale Verzekeringen hoger

(tijd) - De verzekeringsmaatschappij De Federale Verzekeringen heeft in 1993 een gekonsolideerde premie-omzet gerealizeerd van 5,9 miljard B.fr. tegen 5,36 miljard fr. in 1992. Dat is een stijging van 540 miljoen fr. of ruim 10%. De nettowinst verdriedubbelde van 95 naar 270 miljoen fr. De groep De Federale, die nauwe banden heeft met de bouwsektor en er veel klanten telt, bestaat uit vier maatschappijen die in handen zijn van de aangesloten leden-verzekerden.De belangrijkste maatschappijen van de vier zijn de gemeenschappelijke kas voor arbeidsongevallen en de koöperatieve vennootschap De Federale Verzekeringen die schadeverzekeringen verkoopt. Deze maatschappij boekte afgelopen jaar voor 2,412 miljard fr. premieontvangsten tegen 2,289 miljard fr. in 1992. Belangrijkste aandeelhouders van deze kapitaalvennootschap zijn de drie andere maatschappijen van de groep. De onderlinge levensverzekeringsmaatschappij De Federale verzekeringen is de belangrijkste van de drie met een deelneming van 73%. De gemeenschappelijke kas voor verzekering van arbeidsongevallen bezit 4% en de onderlinge maatschappij die de uitkering van een gewaarborgd loon verzekert heeft 4%.