Meeste Nederlandse protestanten zitten nu in een kerk

(tijd) - Ruim veertig jaar werd er over gepraat, maar deze week besloten de twee grootste Nederlandse protestantse kerken samen met het kleine lutherse kerkgenootschap door te gaan onder de benaming Protestantse Kerk in Nederland. De lappendeken aan kerkgenootschappen is daardoor overzichtelijker geworden, maar onderhuids leeft de verdeeldheid voort.