Advertentie
Advertentie

Meester van het spel

(tijd) - Minister van Telecommunicatie Rik Daems vraagt uiterlijk op 31 december voorstellen van Belgacom om zijn lokaal net vrij te maken voor concurrenten zodat die het kunnen gebruiken om snelle internetverbindingen aan te bieden.Daems pareerde gisteren de aankondiging van Belgacom van eerder dit jaar dat het in de loop van het vierde kwartaal met een voorstel daarvoor zou komen. Ik laat me niet opleggen door een operator welke de regels zijn, zei de minister van Telecommunicatie, die de aankondiging van Belgacom een mooie zet noemde waar we niet op ingaan.De Europese Unie bepaalt dat het lokale net van Belgacom en andere gewezen monopolisten in Europa per 1 januari moet openstaan voor de concurrentie. België nam in de ministerraad begin deze maand al een ontwerp van koninklijk besluit terzake aan, dat nu voor advies bij de Raad van State is, terwijl de Europese regelgeving nog door het Europees Parlement moet. We gaan sneller dan Europa, stelt Daems.Hij noemde de vrijmaking van het lokale net het sluitstuk van de liberalisering van de markt, maar beklemtoonde hoe belangrijk het is om dat binnen het Europese regelgevende kader te doen. Als het Europees Parlement wijzigingen aanbrengt, zal de Raad van State daarmee rekening houden. Als het KB ermee strijdig is, wordt het meteen aangevochten. Dat is voor hem ook de reden om zelf het ritme te bepalen en dat niet aan Belgacom over te laten.Belgacom zegt dat het zich aan zijn engagement zal houden en zo snel mogelijk met voorstellen komt. Het is de bedoeling om het BIPT en de markt de nodige tijd te geven om de voorstellen te bekijken, zei woordvoerder Piet van Speybroeck. Het ontwerp-KB bepaalt dat het BIPT, de regelgever, twee maanden krijgt om zich over de voorstellen van Belgacom te buigen. De vrijmaking moet per 1 januari 2001 een feit zijn. BB