'Meet leerrendement, als je niet bang bent van gevolgen'

(tijd) - Het becijferen van resultaten en effecten grijpt nu ook in de human-resourceswereld driftig om zich heen. De opleidingsbranche ontsnapt evenmin aan de tendens. Maar het is vaak niet evident om betrouwbare metingen uit te voeren. Dat mag geen reden zijn om niet te meten, vindt Luk Indesteege, de co-auteur van het boek 'Rendement van leeractiviteiten'. Uit zijn praktijk als ontwerper van opleidingen op maat en uit de vakliteratuur haalt hij genoeg stof om te duiden hoe je vrij eenvoudig betrouwbare metingen op dit gebied uitvoert: 'Wie niet wilt meten, is ofwel niet goed op de hoogte van de mogelijkheden, ofwel bang van de gevolgen.'