Mega-order in obligatie-opties

Op de EOE-Optiebeurs in Amsterdam werd een kalme en weinig geïnspireerde handelsdag doorbroken door een mega-order in de obligatiehoek. Bij de opties op de 8,25%-Nederland 1992-2007 werd een grote kombinatie-order uitgevoerd van in totaal 10.000 kontrakten. Deze order was daarmee één van de grootste uit de vijftienjarige geschiedenis van de EOE-optiebeurs. Aangezien elk kontrakt bij de obligatie-opties betrekking heeft op een onderliggende waarde van 10.000 gulden nominaal, was met de order een totale onderliggende waarde gemoeid van 100 miljoen gulden nominaal. De achtergrond van de grote transaktie in renteprodukten bestond uit een bijzonder onzekere rente- en valutamarkt. De devaluatie van de Finse munt en de rentesprong in Zweden onderstreepten nog eens de problemen op de Europese valutamarkten en de beursstemming had hier duidelijk onder te lijden.