Meldingsplicht al van kracht, maar OAB-regeling blijft uit

Eind februari al keurde het parlement het wetsontwerp op de zgn. meldingsplicht of transparantie goed. Het is sindsdien wachten op de publikatie ervan in het staatsblad. Dat moment van publikatie is heel belangrijk, omdat uiterlijk één maand later iedereen zich moet kenbaar maken, die 5% van beursgenoteerde vennootschap bezit. De wet is nu midden april nog altijd niet verschenen. Volgende week, verschijnt ze, zo verzekerde men ons op financiën. Tegelijk zal een koninklijk besluit worden gepubliceerd dat een aantal belangrijkse technische kwesties regelt. Een ander uitvoerend KB bij de wet moet niets minder dan de hele procedure van het openbaar bod in België regelen. Dat 'De Benedetti-KB' is echter nog niet klaar. Het kabinet van financiën heeft het ongemeen druk. Met de hele beurshervorming - allicht de belangrijkste institutionele ingreep sinds de jaren '30 -, met de wet waarmee eindelijk drie Europese richtlijnen (waaronder de belangrijke verplichting tot semestriële en okkasionele informatie) in de Belgische wetgeving worden ingevoerd, met een wetsontwerp over de beleggingsfondsen (moet liefst nog vóór 1 oktober van kracht zijn), met een wetsontwerp waarmee o.m. het oneigenlijk gebruik van het toegestaan kapitaal wordt geringeloord, enzovoort. De herstrukturering van de openbare kredietsektor waaronder de NMKN, Zaire, Delcredere, de NIM enz. komt daar bovenop. Het zijn lange dagen voor minister Philippe Maystadt en zijn rechterhand, kabinetschef Bernard Snoy.