Advertentie
Advertentie

Melkkwota worden dit jaar nog niet verlaagd

BRUSSEL (tijd) - Hoewel de markt voor zuivelprodukten nog altijd niet stabiel is, acht de Europese kommissie het niet nodig de produktiekwota voor melk in 1993-'94 te verlagen. Wegens het afnemend boterverbruik stelt ze evenwel voor de boterprijs vanaf 1 juli met 5 procent te verminderen.