Membraantechnologie, een surplus voor het leefmilieu

De toepassingsmogelijkheden van de membraantechnologie in het oplossen van problemen in het leefmilieu (water, lucht, bodem, afval) zijn de jongste jaren sterk toegenomen. De reden van deze opgang heeft niet zozeer te maken met de stand der techniek maar veel meer met de funktie van het membraan in het beoogde scheidingsproces.