Memento 94 toont hoe sterk verzekeringssektor veranderde

ZAVENTEM (tijd) - De Belgische verzekeringssektor heeft in de voorbije twaalf maanden een zelden geziene metamorfose ondergaan. Dat blijkt uit de jongste editie van het Memento 94, het jaarboek van de Belgische verzekeringssektor. 'Nog nooit werden in één jaar tijd zoveel nieuwe en gewijzigde gegevens ingebracht', zegt uitgever Frank Claes van Kluwer Editorial.Niet enkel de nu wel haast gebruikelijke reeks overnemingen en fusies maar ook en vooral de ingrijpende interne herstruktureringen brachten die omvangrijke informatiestroom op gang die pas eind mei werd afgesloten om het jaarboek persklaar te maken. Bij ASLK Verzekeringen is die herstrukturering blijkbaar zo verstrekkend dat de maatschappij verkoos nog geen informatie over bestuur, direktie en kaderleden te verstrekken. De lezer van het memento moet het bijgevolg stellen met voorzitter van het direktiekomitee Christian Basecq en de lijst van de verzekeringssektoren waarin ASLK werkzaam is.