Advertentie
Advertentie

Menen tegen exploitatievergunning Destructo

MENEN (belga) - De SP-CVP koalitie van Menen gaat in beroep tegen de beslissing van de bestendige deputatie van West-Vlaanderen omtrent de toekenning van de exploitatievergunning aan het afvalverwerkend bedrijf Destructo uit Izegem. Duizenden omwonenden kwamen vroeger reeds in Brugge voor het provinciaal hof betogen en een petitielijst met 18.000 handtekeningen werd verzameld. Het bedrijf kreeg toelating voor het opslaan en verhandelen van giftige en industriële afvalstoffen op het transportcentrum Lar aan de autoweg E17 in Menen. Burgemeester Gilbert Bossuyt noemt de beslissing van de bestendige deputatie onverantwoord en stelt dat de bestendig afgevaardigden te weinig beseffen wat de aktiviteiten van Destructo inhouden. Enige tijd geleden is net als het slachthuis van de Lar ook de veemarkt door de Europese Gemeenschap erkend. Burgemeester Bossuyt deelde nog mee alles in het werk te stellen om de vestiging van Destructo op de Lar te beletten. Een procedure bij de Raad van State wordt niet uitgesloten.