Advertentie
Advertentie

Menselijke waardigheid in cyberspace

Het debat over de aanwezigheid van (kinder)porno op netwerken als Internet is actueler dan ooit. In verschillende landen werden meldpunten opgericht en mensen vrijgesteld om de verspreiding langs elektronische weg van obsceniteiten tegen te gaan. De Europese Commissie bereidt ter zake een nota voor en vroeg een werkgroep een stand van zaken op te stellen. Conclusie: enerzijds moet er meer specifieke wetgeving komen, anderzijds is veel