Advertentie
Advertentie

Mensen en wetenschap

Hoewel onze maatschappij gedomineerd wordt door wetenschappelijke en technische innovaties, bestaat nog steeds een grote kloof tussen het wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke opvattingen over dat onderzoek. Volgens de wetenschapsfilosoof Jean Paul van Bendegem (VUB) loopt vooral de wederzijdse beeldvorming mank: vele wetenschapslui interesseren zich nog steeds nauwelijks voor de maatschappelijke gevolgen van hun onderzoek, terwijl de maatschappij veel te hoge verwachtingen heeft over de mogelijkheden van het wetenschappelijk onderzoek. De relatie tussen wetenschap en maatschappij blijft met andere woorden zeer gespannen, maar Van Bendegem geeft de strijd niet op. Diederik Vandendriessche