Mensen hebben vooral fiscale vragen over eigen woning

(tijd) - Lezers van deze krant die maandag 4 juni het groene nummer belden om hun fiscale vragen voor te leggen aan het telefoonpanel, bleken vooral problemen en vragen te hebben rond de aangifte van onroerende inkomsten en de aftrek van verzekeringspremies, intresten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen. Vandaag, dinsdag 18 juni krijgen de lezers een tweede kans om hun fiscale vragen tussen 18 en 22 uur voor te leggen aan een team van fiscale specialisten.'Het aangifteformulier in de personenbelasting blijft een voorbeeld van onduidelijkheid', zeggen Jan Muyldermans, vennoot en Jan de Monie, senior manager bij Price Waterhouse Belastingadviseurs. Zij leiden het team van zeven belastingspecialisten de de vragen van de lezers nauwgezet beantwoorden. 'Vier uur lang - en ook nog een tijd daarna - zat het team aan de telefoon gekluisterd', zegt Jan Muyldermans. Uit de cijfers van het gespecialiseerde call center bleek dat de wachttijden kort bleven al werden ook piekmomenten genoteerd, met name tussen 18 en 19 uur. 'In praktisch alle gevallen kreeg de lezer die naar de 'Fiscale Infolijn Tijd/ Price Waterhouse' belde, meteen een duidelijk antwoord', zegt Jan de Monie. 'In een paar gevallen diende enig opzoekwerk verricht te worden en kreeg de betrokken lezer binnen de kortste keren een antwoordtelefoontje'.